Meet our 4th Grade Team
12360864.jpg
Rm 262 - Dr. Levette Thomas
12377050_2.jpg
Rm 253 - Ms. Nkaujlig Young - DDL
23407974_2.jpg
Ms. Treasure Thoreson - Special Education
23422431.jpg
Rm 264 - Mr. Robert Ciborowski
23417945.jpg
Mr. Cha Her - AE
12364766_2.jpg
Ms. MerriLynn Jono - EL
12361527.jpg
Ms. Carolynne Schmidt - DCD - Special Education
23417387.jpg
Ms. Sammy Vankrevelen - DCD - Special Education